SW3ADM Cirrus – System Wymiany, Wizualizacji i Wspomagania Analizy Danych METOC

System SW3ADM Cirrus jest systemem wspomagającym pracę personelu służby meteorologicznej i oceanograficznej.

Składa się nań wiele aplikacji zapewniających szeroki zakres funkcjonalności niezbędnych do stworzenia warsztatu pracy osobie zajmującej się zawodowo meteorologią i oceanografią, pomagając w wizualizacji jak i analizie danych meteorologicznych i oceanograficznych (METOC).
Obejmuje aplikacje zapewniające wymianę danych, ich wizualizację i wspomaganie analizy.